Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Reactie

Naam CVO Zeeland (drs. J.A. Brand)
Plaats Goes
Datum 10 september 2018

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting helder
De beschrijving is helder, de reden ervoor minder. Het werkveld kon prima uit de voeten met de vele criteria en regels, zeker in een gedigitaliseerde wereld waarin de meeste financiële zaken geautomatiseerd zijn. De voorgenomen criteria leken helder totdat er een extra criterium werd toegevoegd voor technisch onderwijs

Vraag2

Zijn de voorgenomen criteria die aan permanente vestigingen worden gesteld voordat zij in aanmerking komen voor een vast bedrag duidelijk?
De voorgenomen criteria zijn duidelijk maar daarmee niet rechtvaardig. Ook een nevenvestiging binnen een straal van 10 km kent evenveel extra kosten in beheer, dan die verder dan 10 km verwijderd; extra receptionistes, conciërges, onderwijsondersteuners, administratieve ondersteuning, kantinepersoneel, schoonmaakpersoneel, etc.

Vraag3

Biedt de rekentool u voor nu voldoende inzicht in de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel voor uw schoolbestuur?
De rekentool biedt voldoende inzicht en maakt duidelijk dat voor heel Zeeland er een negatieve bijstelling gaat komen voor alle VO-scholen. In een situatie met krimp van leerlingenaantallen is volstrekt onduidelijk hoe het effect van de vereenvoudiging van de bekostiging de financiële effecten van krimp gaat versterken en welke gevolgen dat gaat hebben voor het totale aanbod van onderwijs voor de Zeeuwse Jeugd; het kan niet anders dan leiden tot verschraling en verarming.