Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Reactie

Naam SVOSW (dhr. B.G.J. Lubberdink)
Plaats Steenwijk
Datum 27 september 2018

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting helder
De beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting is helder op de punten van vereenvoudiging maar o.i. incompleet. Zie PDF

Vraag2

Zijn de voorgenomen criteria die aan permanente vestigingen worden gesteld voordat zij in aanmerking komen voor een vast bedrag duidelijk?
De criteria zijn helder, maar wederom niet compleet. Hoe wordt omgegaan met een verplaatsing van een nevenvestiging ivm noodzakelijk nieuwbouw van die permanente nevenvestiging. Concentratie van onderwijsaanbod om het aanbod in de regio in stand te houden is veelal negatief.Ook is niet helder hoe het begrip permanente nevenvestiging wordt toegepast op brede scholengemeenschappen die al hun vestigingen op een campus hebben geconcentreerd.

Vraag3

Biedt de rekentool u voor nu voldoende inzicht in de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel voor uw schoolbestuur?
Ja op bestuursniveau wel maar op schoolniveau niet. Dat kunnen wij uiteraard zelf uitrekenen maar het zou goed zijn om daar ook een rekentool voor te ontwikkelen om de effecten van de nieuwe bekostiging nog beter in beeld te krijgen. Nu wordt het oplossen van het probleem op de bestuurstafel gelegd.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht