Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Reactie

Naam Zeeuws Bestuurders Overleg (Drs A.A.A. Hagt)
Plaats Middelburg
Datum 19 september 2018

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting helder
Wetsvoorstel en toelichting zijn helder.

Vraag2

Zijn de voorgenomen criteria die aan permanente vestigingen worden gesteld voordat zij in aanmerking komen voor een vast bedrag duidelijk?
De criteria zijn helder.

Vraag3

Biedt de rekentool u voor nu voldoende inzicht in de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel voor uw schoolbestuur?
Er ontstaat inzicht in de uitkomst, niet in de berekening zelf.
Het valt op dat in zege consultatie niet wordt gevraagd naar de effecten van de uitkomst. Daarover hebben wij als Zeeuwse Schoolbesturen V(S)O een brief opgesteld, waarnaar ik u graag verwijs.

Bijlage