Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Reactie

Naam Dockinga College en Inspecteur Boelensschool (G.W. van Lonkhuyzen)
Plaats Dokkum en Schiermonnikoog
Datum 28 september 2018

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting helder
Nee, niet geheel.

De beoogde ingangsdatum van het vereenvoudigde bekostigingsmodel is 1 januari 2021.
Zijn de genoemde bedragen aan btw verhoging onderhevig etc? Lesmateriaal zit ook in het bedrag verdisconteerd, dit gaat per 1 januari 2019 van 6% naar 9%.

Helaas is het nieuwe bekostigingsmodel voor ons zeer nadelig, de gevolgen zijn desastreus voor het voortgezet onderwijs in het noorden van Friesland.

Vraag2

Zijn de voorgenomen criteria die aan permanente vestigingen worden gesteld voordat zij in aanmerking komen voor een vast bedrag duidelijk?
Niet geheel duidelijk. Voorbeeld: de voetnoot nr 11 laat twijfel bestaan mbt nevenvestiging < 10 km van de hoofdvestiging.
Maar... vanuit de rekentool zien we dat alle vestigingen mee tellen.

Het minimale aantal leerlingen voor een nevenvestiging is van minimaal 120 naar minimaal 130 leerlingen gegaan, terwijl in verband met de krimp in onze regio eerder het omgekeerde zou worden verwacht, met het oog op het aanbod en de leefbaarheid van de het Noord-Friese platteland.

Vraag3

Biedt de rekentool u voor nu voldoende inzicht in de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel voor uw schoolbestuur?
Nee, de rekentool van OCW is alleen een uitkomst. Het is lastig om te herleiden hoe de uitkomst is berekend. De achterliggende parameters van de berekening zou wel handig zijn.
Wij kunnen het nieuwe bedrag in de rekentool niet herleiden, we hebben grote verschillen met onze berekening (verwachting ‘soll’) en de rekentool (de ‘ist’).
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht