Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Reactie

Naam Hondsrug College (directeur-bestuurder r Mulder)
Plaats Emmen
Datum 6 september 2018

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting helder
ja

Vraag2

Zijn de voorgenomen criteria die aan permanente vestigingen worden gesteld voordat zij in aanmerking komen voor een vast bedrag duidelijk?
ja

Vraag3

Biedt de rekentool u voor nu voldoende inzicht in de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel voor uw schoolbestuur?
ja, en deze zijn zeer onaangenaam. Voor onze school betekent dit ca. 3.9 ton minder bekostiging. Van de 13 scholen in Drenthe krijgen 12 scholen ook een forse vermindering: heel vreemd. Ik ben voor vereenvoudiging, maar deze prijs is mij veel te hoog. Het is niet uitlegbaar dat we zo'n 8 fte moeten bezuinigen om een eenvoudiger systeem te krijgen
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht