Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Reactie

Naam dr. Aletta Jacobs College (C.J. De Roo)
Plaats Hoogezand
Datum 21 september 2018

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting helder
De beschrijving is helder.

Vraag2

Zijn de voorgenomen criteria die aan permanente vestigingen worden gesteld voordat zij in aanmerking komen voor een vast bedrag duidelijk?
Ja die zijn duidelijk

Vraag3

Biedt de rekentool u voor nu voldoende inzicht in de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel voor uw schoolbestuur?
De rekentool biedt inzicht in de gevolgen. En dit inzicht is schokkend. De achteruitgang in bekostiging voor ons schoolbestuur en de gehele regio Groningen ommelanden is groot en baart grote zorgen. Dit is voor leerlingen in krimpgebieden, waar toch al een stapeling van negatieve effecten optreedt, heel onwenselijk. Vereenvoudiging op zich is niet slecht, maar de effecten zijn te groot. Deze stapeling van effecten zou zichtbaar gemaakt moeten worden door een krimpcheck uit te voeren op dit voorstel in combinatie met alle bestaande regelingen en voorstellen die ook gevolgen hebben in krimpgebieden.