Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Reactie

Naam St. VO Eemsdelta (J.J. Wierenga)
Plaats Appingedam
Datum 28 september 2018

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting helder
De beschrijving is helder. Onvoldoende duidelijk is wat de stapeling van effecten is door veranderende wet- en regelgeving, met name voor krimpgebieden. Voor ons gebied komt daar de aardbevingsproblematiek nog bovenop. Een goede ‘krimpcheck‘ is minimaal noodzakelijk om de gevolgen nauwkeuriger inbeeld te brengen.

Vraag2

Zijn de voorgenomen criteria die aan permanente vestigingen worden gesteld voordat zij in aanmerking komen voor een vast bedrag duidelijk?
Ja, deze zijn helder en duidelijk weergeven.

Vraag3

Biedt de rekentool u voor nu voldoende inzicht in de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel voor uw schoolbestuur?
De rekentool biedt inzicht in de gevolgen. De achteruitgang in bekostiging treft niet alleen onze school maar in gezamenlijkheid de scholen in ons samenwerkingsverband Groningen Ommelanden. In een krimpregio’s als de onze kennen we door de demografische ontwikkelingen in verhouding een hoog deelnamepercentage PrO, vmbo-, en vmbo-lwoo (extra ondersteuning) leerlingen. De stapeling van effecten baart ons grote zorgen. Voor St. VO Eemsdelta is het effect van de nieuwe bekostiging € 220.000,-- negatief, we verliezen een vaste voet van ± € 220.000,-- en de vergoeding vanuit het samenwerkingsverband neemt af met ruim € 500.000,-- . Sowieso is een ‘geaccepteerde’ terugval van 3% een bedreiging voor scholen. De nieuwe bekostiging werkt negatief voor brede scholengemeenschappen die juist in dunbevolkte voor een breed onderwijsaanbod zorgen. Vereenvoudiging op zich is niet slecht, maar de effecten zijn nadelig.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht