Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo

Reactie

Naam Terra (T Vos)
Plaats Groningen
Datum 27 september 2018

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting helder
Ja

Vraag2

Zijn de voorgenomen criteria die aan permanente vestigingen worden gesteld voordat zij in aanmerking komen voor een vast bedrag duidelijk?
Ja

Vraag3

Biedt de rekentool u voor nu voldoende inzicht in de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel voor uw schoolbestuur?
Nee.
De rekentool biedt geen inzicht in de gevolgen voor de AOC’s. Het is voor ons dus niet duidelijk wat de gevolgen van de vereenvoudiging voor ons schoolbestuur / vestigingen zullen zijn.
De effecten die we nu in beeld hebben voor de samenwerkingsverbanden zijn groot en baren ons grote zorgen. De gevolgen voor de AOC’s zijn hierin nog niet eens meegenomen.
Onze vestigingen bevinden zich met name in krimpregio’s in het Noorden van het land. Voor leerlingen in krimpgebieden, waar toch al een stapeling van negatieve effecten optreedt, is dit een zeer onwenselijke situatie. Vereenvoudiging van de bekostiging is goed maar pakt voor een aantal regio’s desastreus uit. Dit kan ons inziens niet de bedoeling zijn.