Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO

Reactie

Naam Drs Arjan Linthorst
Plaats Meppel
Datum 7 april 2020

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting voldoende duidelijk?
Ja

Vraag2

Zorgt het wetsvoorstel voor een eenvoudigere, minder sturende en meer voorspelbare bekostigingssystematiek?
Ja

Vraag3

Zijn er effecten van het wetsvoorstel die niet in het wetsvoorstel en/of in de toelichting zijn verwerkt?
N.a.v. Artikel 40, achtste lid: Waarom krijgt het samenwerkingsverband de beslissende stem voor de toelating van een leerling tot speciaal onderwijs? De (bestuurlijke) kwaliteit van samenwerkingsverbanden is juist beneden peil o.a. vanwege de te hoge financiële reserves ervan.

In het wetsvoorstel wordt ingegaan op het voorkomen van de (toch al hoge) financiële reserves van schoolbesturen in het PO. Het wetsvoorstel gaat niet in op het minderen van de bekostiging van schoolbesturen uit PO die evident te hoge financiële reserves hebben. Dat is zorgelijk voor de belastingbetaler. Ik denk hierbij vooral aan MKBers.

Het wetsvoorstel voorziet er niet in dat belastinggeld in essentie ook daadwerkelijk naar de klas/werkvloer gaat. In de huidige vorm hebben schoolbesturen (dus nog steeds) de bestuurlijke vrijheid om belastinggeld te besteden aan het oprichten van allerhande stichtingen/sectorraden etc. i.p.v. de gewenste werkvloer.

Het wetsvoorstel voorziet er niet in om doordecentralisatie te voorkomen. Terwijl dat nodig is, omdat schoolbestuurders zich vooral dienen te bezigen met hun publieke taak, onderwijs dus, in plaats van gebouwen.

Voor verdere info verwijs ik graag: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/19/schoolbesturen-stop-met-geld-oppotten-a1585495, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/04/geen-extra-geld-naar-het-lerarentekort-slob-heeft-gelijk-a3972125, https://www.trouw.nl/opinie/het-geldpotje-bij-scholen-is-te-vol~bcaab142/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F en https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Primair-onderwijs-moet-ook-naar-zichzelf-kijken-24873485.html?harvest_referrer=https://www.google.nl/.