Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO

Reactie

Naam pcbs De Librije (dhr T.M. Kuperus)
Plaats Gorredijk
Datum 16 april 2020

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting voldoende duidelijk?
In grote lijnen helder en duidelijk

Vraag2

Zorgt het wetsvoorstel voor een eenvoudigere, minder sturende en meer voorspelbare bekostigingssystematiek?
Zondermeer.

Vraag3

Zijn er effecten van het wetsvoorstel die niet in het wetsvoorstel en/of in de toelichting zijn verwerkt?
Het lerarentekort zal verder toenemen en langer blijven voortduren.
Het effect van een gemiddeld genomen ouder team is aanzienlijk en dit heeft op termijn zeker gevolgen voor het wervingsbeleid. Scholen die nu te maken krijgen met een negatief verschil duiken daar meteen al op en zullen genoodzaakt zijn om hun oudere personeel z.s.m. in te wisselen voor jonger personeel om weer een goede balans vwb de totale bekostiging te krijgen. Het leraren tekort zal op deze manier negatief worden beïnvloed aangezien we nog sneller afscheid moeten nemen van de oudere leerkrachten, terwijl het beter was geweest dat we voorzien in maatregelen waarbij oudere leerkrachten langer zouden kunnen doorwerken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht