Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO

Reactie

Naam Pay Bay Current BV (Drs. Piet Broersma)
Plaats Zwaagwesteinde
Datum 10 april 2020

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting voldoende duidelijk?
Ja

Vraag2

Zorgt het wetsvoorstel voor een eenvoudigere, minder sturende en meer voorspelbare bekostigingssystematiek?
Ja

Vraag3

Zijn er effecten van het wetsvoorstel die niet in het wetsvoorstel en/of in de toelichting zijn verwerkt?
Ik denk het niet. In het wetsvoorstel zou verder nog geregeld moeten worden dat bekostiging niet achteraf wordt herzien door indexering. De bekostiging wordt vooraf definitief vastgesteld. Alleen fouten in de beschikkingen worden achteraf hersteld. In de bekostiging voor het nieuwe jaar kan dan rekening worden gehouden met indexering over de vorige periode. Dat scheelt OCW het werk van nieuwe beschikkingen, maakt de beschikkingen overzichtelijker en stelt de schoolbesturen niet voor onverwachte meevallers (hoe aangenaam die ook kunnen zijn).