Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO

Reactie

Naam P.A.M. Hendrix
Plaats Raamsdonksveer
Datum 6 april 2020

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting voldoende duidelijk?
Vergt wel enige studie als je er niet vanaf het begin bij betrokken bent.

Vraag2

Zorgt het wetsvoorstel voor een eenvoudigere, minder sturende en meer voorspelbare bekostigingssystematiek?
Verwacht het wel. Zolang we maar niet vele uitzonderingen gaan bedenken.

Vraag3

Zijn er effecten van het wetsvoorstel die niet in het wetsvoorstel en/of in de toelichting zijn verwerkt?
Het is voor het primair onderwijs.zeer belangrijk dat de eenmalige afboeking van de lumpsum per 31-12 wordt voorkomen. Een systematiek voor de laatste bekostiging op de oude wijze is dus het beste via 1/12 deel per maand voor de laatste 5 maanden. De overige 2 opties: eeuwigdurende vordering en ook de afboeking zijn geen goede opties.
Het lijkt me een eis vanuit de PO Raad om alleen voor de methode van 1/12 deel te gaan voor de laatste 5 maanden. Dit overeen te komen voordat invoering van het nieuwe stelsel gaat plaatsvinden.
Er loopt een onderzoek naar de materiële bekostiging. Wordt er met de uitkomsten rekening gehouden? De materiële vergoeding is veel te laag. De ervaring vanuit de praktijk leert dat er circa 50% bij moet. Dit tekort wordt nu gecompenseerd door een lagere personele bezetting.