Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO

Reactie

Naam PCPO Midden Brabant (S.M.H. Boumans)
Plaats Breda
Datum 23 april 2020

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting voldoende duidelijk?
De beschrijving is voldoende duidelijk

Vraag2

Zorgt het wetsvoorstel voor een eenvoudigere, minder sturende en meer voorspelbare bekostigingssystematiek?
Nieuwe bekostiging is op basis van minder parameters, dus eenvoudiger en beter voorspelbaar

Vraag3

Zijn er effecten van het wetsvoorstel die niet in het wetsvoorstel en/of in de toelichting zijn verwerkt?
De GGl als parameter vervalt, dus scholen met een hogere GGL (hoger dan landelijk gemiddelde GGL) leveren bekostiging in.
Als dit ook nog eens een kleinere school is, wordt deze school dubbel benadeeld, aangezien de kleine scholen toeslag voorheen ook afhankelijk was van de GGL.
Dit levert een nadeel op van bijna € 33.000 bij een school van 44 leerlingen, dit is een substantiële vermindering. Het herverdeeleffect kan in deze dus zomaar ruim 7% nadelig zijn en dat lijkt me onacceptabel.

De overgang van schooljaar naar kalenderjaar roept ook wat vragen op. Afhankelijk van de wijze waarop DUO straks de laatste bekostiging afgeeft (augustus t/m december 2022), kan dit nadelige gevolgen voor de scholen hebben.
Wanneer het huidige betaalritme gehanteerd wordt (34,55%) ontstaat er een vordering, aangezien de scholen op basis van 5/12e de beschikking opboeken (41,67%). Dit zou dan een eeuwigdurende vordering op de balans vormen en dat is niet wenselijk.
Echter wanneer DUO daadwerkelijk een beschikking afgeeft voor 34,55%, ontstaat er geen vordering per balansdatum, maar dan is dit zeer nadelig voor de scholen. Ze missen dan immers 7,12% van hun inkomsten. Dit heeft geen gevolgen voor hun liquiditeit, want ze ontvingen altijd maar 34,55% in de laatste 5 maanden van het jaar, maar wel nadelige gevolgen voor hun exploitatieresultaat in 2022. Dit is onacceptabel.
De enige juiste manier is dan ook dat DUO de laatste beschikking voor 2022 afgeeft voor 5/12e (41,67%) en ook vanaf augustus 2022 elke maand 1/12e uitbetaald. Zo ontstaat er geen (eeuwigdurende) vordering en ook geen nadelig exploitatieresultaat voor de scholen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht