Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO

Reactie

Naam De Onderwijsspecialisten (H Loeffen)
Plaats Arnhem
Datum 15 maart 2020

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting voldoende duidelijk?
Wanneer je al in de voorfase betrokken bent geweest bij het proces is het best goed te volgen. Is dat niet het geval, dan is het een hele kluif om alles door te nemen en te begrijpen.

Vraag2

Zorgt het wetsvoorstel voor een eenvoudigere, minder sturende en meer voorspelbare bekostigingssystematiek?
Volgens mij wel. De praktijk zal uit moeten wijzen hoe dit uit gaat pakken. Ik maak mij nog wel wat zorgen over het verdwijnen van de groeitelling (nieuwe TLV's) voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Hopelijk gaat dit niet leiden tot een nieuwe groei van de verwijzingen naar het (v)so na 1 februari van enig jaar.

Vraag3

Zijn er effecten van het wetsvoorstel die niet in het wetsvoorstel en/of in de toelichting zijn verwerkt?
In de overleggen met het veld is er zover ik weet niet gesproken over het loslaten van de verplichte jaarlijkse indexatie van de materiële instandhouding en ook niet over de consequenties voor de vorderingen die schoolbesturen in de jaarrekening hebben staan vanwege het onregelmatig betaalritme. Het eerste item zal zeker consequenties hebben voor de scholen en besturen. Dit was ook niet de bedoeling van deze regeling. Het tweede item vraagt aandacht voor de wijze waarop besturen om moeten gaan met deze zaken in de Jaarrekening.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht