Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging PO

Reactie

Naam De Palm (Meester M Greidanus)
Plaats Elim
Datum 2 april 2020

Vraag1

Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting voldoende duidelijk?
ja

Vraag2

Zorgt het wetsvoorstel voor een eenvoudigere, minder sturende en meer voorspelbare bekostigingssystematiek?
bij de boekhouders, de accountant en de administratiekantoren wel. Ik zie het voordelen voor scholen niet.

Vraag3

Zijn er effecten van het wetsvoorstel die niet in het wetsvoorstel en/of in de toelichting zijn verwerkt?
Ik ben heel benieuwd welke scholen hierdoor minder gelden krijgen. Zijn dit scholen die vooral ook te maken hebben met krimp. dan zitten ze financieel al moeilijk en komt dit erover heen.
Zoals gewoonlijk doen wij het in Nederland budgettair neutraal, want we willen niet teveel voor onderwijs uitgeven. Hierdoor is er altijd een bepaalde groep de dupe. Dan komt er altijd een overgangsregeling van 3 jaar om te wennen, maar met te weinig geld moeten rondkomen went nooit.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht