Besluit tot wijziging vh Besluit houders van dieren en diergeneeskundigen ivm een verbod op het verhandelen van hoogdrachtige varkens en runderen en het uitfaseren vh couperen van schapenstaarten

Met een wijziging van het Besluit houders van dieren wordt het verhandelen van varkens en runderen met het oog op slacht in het laatste derde deel van de dracht verboden. Met een wijziging van het Besluit diergeneeskundigen wordt het couperen van schapenstaarten uitgefaseerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-03-2020
Einddatum consultatie 16-04-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Veehouders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Veehouders kunnen varkens en runderen in het laatste derde deel van de dracht niet meer verhandelen met het oog op slacht. Schapenhouders van de rassen Clun Forest, Hampshire Down en Suffolk mogen met ingang van 1 januari 2028 geen staarten meer couperen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op de conceptregeling worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen