Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet inburgering

Reactie

Naam Ellen Timmer
Plaats Rotterdam
Datum 12 juli 2019

Vraag1

Het wordt op prijs gesteld als in de reactie wordt ingegaan op de volgende vragen:
- In het wetsvoorstel is op verschillende manieren rekening gehouden met het ‘doenvermogen’ van de inburgeringsplichtigen (zie toelichting, paragraaf 6). Is dit in uw beleving voldoende gelukt? Worden de bestaande belemmeringen voor inburgeringsplichtigen om in het huidige stelsel vorm te geven aan hun inburgering met het wetsvoorstel voldoende weggenomen?
- Bevat het wetsvoorstel risico’s in het kader van misbruik / fraude waarvoor, in uw beleving, onvoldoende beheersmaatregelen worden genomen? Zo ja, welke risico’s zijn dit en welke aanvullende beheersmaatregelen stelt u voor?
Er zijn veel autochtone Nederlanders die eveneens behoefte hebben aan burgerschapsonderwijs.

Mijn aanbevelingen:
# Stel een nieuw voorstel voor de Wet inburgering op dat zich richt op de hele bevolking
# Burgerschapsonderwijs wordt onderdeel van het curriculum van alle schoolniveaus
# Kennis van mensenrechten, witwasbestrijding en bestrijding van kinderarbeid dient deel uit te maken van het burgerschapsonderwijs
# Laat iedere burger op 18-jarige leeftijd een burgerschapsexamen afleggen
# Herhaal het examen om de tien jaar of als er aanwijzingen zijn dat de burger deelneemt aan haatcampagines, verspreiding van nepnieuws of criminaliteit
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht