Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Amvb monitoren van de veiligheid op scholen

Met de AMvB monitoren van de veiligheid op scholen worden de vereisten uitgewerkt waaraan de monitoringsinstrumenten, die scholen gebruiken om te monitoren hoe het staat met de veiligheid van de leerlingen, moeten voldoen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-04-2019
Einddatum consultatie 06-05-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 8130
Onderwerpen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schoolbesturen in het po en vo, po- en vo-scholen en de makers van monitoringsinstrumenten sociale veiligheid.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de vereisten waaraan het monitoringsinstrument dient te voldoen op objectieve wijze vast te leggen in deze amvb wordt verzekerd dat de monitor relevante informatie zal opleveren op basis waarvan de school kan handelen. Dit helpt de school bij het zo goed mogelijk verzekeren van de veiligheid van de leerlingen op school.
Het vaststellen van deze amvb heeft bovendien als doel om er voor te zorgen dat scholen zelfstandig in staat zijn om vast te kunnen stellen wanneer een instrument ter monitoring van de veiligheid van leerlingen op school voldoet aan de eisen die in de verschillende onderwijswetten worden gesteld. Dit biedt rechtszekerheid aan de scholen.
Met het vastleggen van de vereisten in deze amvb wordt ook een in regelgeving vastgelegd kader gegeven op basis waarvan de inspectie toezicht kan houden en daarmee kan de inspectie voldoen aan haar taak om toezicht te houden op het naleven van de wettelijke deugdelijkheidseisen door scholen.

Waarop kunt u reageren

Men kan reageren op de tekst van de AMvB en op de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Besluit bekostiging WEC

Bron: wetten.overheid.nl

Besluit bekostiging WPO

Bron: wetten.overheid.nl

Besluit bekostiging WPO BES

Bron: wetten.overheid.nl

Inrichtingsbesluit WVO

Bron: wetten.overheid.nl

Inrichtingsbesluit WVO BES

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling