Veegwet wonen

In consultatie zijn de voorstellen van de regering om technische verbeteringen aan te brengen in de Woningwet. Ook worden enkele technische wijzigingen in de Huisvestingswet, Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en Wet op de huurtoeslag voorgelegd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Verder proces consultatie-opbrengst, 14 januari 2016

In december 2015 is de Veegwet wonen voorgelegd.
Het bekendmaken van de reactie van BZK is aan regels gebonden. De Veegwet wordt eerst aangeboden aan de Raad van State en daarna aan de Tweede Kamer. Dan blijkt wat naar aanleiding van de consultatie is veranderd. De uitgebreide reactie op de consultatie wordt gepubliceerd op woningwet2015.nl.
De Veegwet komt voor de zomer in de Tweede Kamer aan bod; daarna volgt de Eerste Kamer. Beoogd is dat het voorstel op 1 januari 2017 in werking treedt.