Variawet hoger onderwijs

In dit wetsvoorstel wordt een aantal wijzigingen voorgesteld van de WHW, de WOT en de WSF 2000. Het gaat om verschillende beleidsmatige wijzigingen, waarmee met name eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer gestand worden gedaan. Deze zijn onder andere gedaan in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025, tijdens debatten in en brieven aan de Tweede Kamer en door de uitwerking van de door de minister van OCW getekende beschikking van het Benelux Comité van Ministers.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2019
Einddatum consultatie 23-08-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 9629
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

(hbo-)studenten, internationale studenten, aankomende studenten, afgestudeerden, leden college van bestuur, ouderen, universiteiten, hogescholen, rechtspersonen voor hoger onderwijs, inspectie van het onderwijs

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt gezien de hoeveelheid verschillende onderwerpen verwezen naar de memorie van toelichting

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen kan gereageerd worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen