Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening voor het examenjaar 2021

In de Regeling eindtermen en toetstermen is geregeld welke eindtermen en toetstermen er gelden voor de verschillende Wft-examens. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft advies uitgebracht over de inhoud van de Wft PE-examens voor het nieuwe PE-jaar dat begint op 1 april 2021. De geadviseerde wijzigingen betreffen tekstuele verduidelijkingen, redactionele en technische wijzigingen. Naar aanleiding van het advies wordt één nieuwe toetsterm geïntroduceerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-10-2020
Einddatum consultatie 11-11-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 12097
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

financieel adviseurs
financiële instellingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

iets gewijzigde lesstof voor de verplichte vakbekwaamheidsexamens

Waarop kunt u reageren

De hele regeling

Downloads

Externe bronnen

Adviesdocument Wft PE actualiteiten 2021

Bron: www.cdfd.nl

Overzicht geselecteerde ontwikkelingen Wft PE-examens 2021

Bron: www.cdfd.nl

Overzicht niet-geselecteerde ontwikkelingen Wft PE-examens 2021

Bron: www.cdfd.nl

Overzicht nieuwe en gewijzigde toetstermen 2021

Bron: www.cdfd.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling