Wijziging Urm ivm digitale verantwoording vervoer meststoffen

Deze voorgenomen wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet voorziet in de uitwerking van een systeem van digitale en realtime verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-08-2020
Einddatum consultatie 07-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De leveranciers, vervoerders en afnemers van meststoffen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze manier van gegevensverstrekking past bij deze digitale tijd. Voor zowel de ondernemers
als voor de overheid houdt het een verbetering in met minder uitvoeringslasten. Een geautomatiseerd systeem is voor ondernemers veel makkelijker dan het steeds handmatig moeten invullen van formulieren, zeker als dat geautomatiseerde systeem goed aansluit op bestaande bedrijfsmanagementsystemen. Veel van deze handelingen die nu als administratieve regeldruk aangemerkt worden, kunnen namelijk ook weer vergaand geautomatiseerd worden. De mogelijkheid is er en naar verwachting zal het bedrijfsleven dit ook doen. Door de handelingen in de eigen bedrijfsprocessen te integreren zal het proces leiden tot een lastenvermindering. Deze toevoeging aan het bedrijfsproces en daarmee transparantie van het vervoersproces kan zelfs tot een meerwaarde voor het bedrijf leiden. De verwachting is dan ook dat dit systeem voor zowel ondernemers als de overheid tot een verbetering leidt met minder lasten. De overheid ontvangt tijdens elke fase van het vervoer, via meldingen actuelere en betrouwbaardere gegevens die overeenstemmen met de actuele omstandigheden en voldoet daarmee aan het zesde nationale actieprogramma en de voorwaarde van de afgegeven derogatiebeschikking 2020-2021.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet of de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bron: wetten.overheid.nl