Urm AP05

Het wordt mogelijk gemaakt digestaat te mengen met dierlijke meststoffen. Ook wordt geregeld dat coproducten niet gemengd aangeleverd mogen worden, maar wel gemengd mogen worden op locatie voor de vergisting. Stoffen worden toegevoegd aan bijlage Aa. In bijlage H wordt geregeld dat in AP05 de NEN 7433 gebruikt kan worden en wordt e.e.a verduidelijkt. De ringtesten voor laboratoria vervallen. De forfaitaire mineralengehalten worden bijgewerkt. Er worden correcties uitgevoerd in bijlagen Ea en M.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-04-2022
Einddatum consultatie 04-05-2022
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Covergisters, monsternemende organisaties, laboratoria.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De effecten zijn naar verwachting beperkt.

Waarop kunt u reageren

De gehele wijzigingsregeling

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen