Urm wijzigingen 6e AP

Wijziging van de Urm tbhv de geldigheidsduur van analyserapporten over de fosfaattoestand van een perceel, het wijziging van bijbehorend bemonsteringsprotocol, doorvoeren van een korting van 65kg N per ha gescheurd grasland voor consumptie- en fabrieksaardappelen op zand- en lössgrond, en het generiek maken van deze korting voor snijmaïs geteeld na gescheurd grasland op zand- en lössgrond. Deze laatst genoemde korting bestond al voor derogatiebedrijven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-12-2020
Einddatum consultatie 08-01-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren Planten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Landbouwers, laboratoria.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachte effecten zijn onderdeel van de nota van toelichting van de wijzigingsregeling.

Waarop kunt u reageren

Op alle delen van deze regeling kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten