Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling hypothecair krediet juli 2020

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met een uitzondering van de LTV voor maatwerkleningen die worden verstrekt door het Warmtefonds.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-04-2020
Einddatum consultatie 24-05-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Banken, verzekeraars, hypotheekadviseurs, bemiddelaars in krediet, toezichthouders en andere belanghebbenden

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het Warmtefonds zal in de loop van dit jaar leningen verstrekken aan consumenten die op grond van de leennormen niet in aanmerking komen voor reguliere financiering ten behoeve van maatregelen ter verduurzaming van de eigen woning. Voor deze groep consumenten zal het Warmtefonds een maatwerklening aanbieden waarbij de rente en aflossing is afgestemd op de financiële positie van de consument. Het kan zijn dat de maximale LTV van 100% (106% indien energiebesparende voorzieningen worden getroffen) eraan in de weg staat om een krediet voor dit doeleinde te verstrekken aan deze consumenten. Door aanpassing van de regeling wordt het onder voorwaarden mogelijk om af te wijken van de maximale LTV. Het dient ten eerste te gaan om noodzakelijke voorzieningen om de woning aardgasvrij te maken of energiebesparende voorzieningen in het kader van een wijkaanpak onder regie van de gemeente. De regeling zal ook van toepassing zijn wanneer de koopwoning is gelegen in een straat of appartementengebouw met huurwoningen en de woningcorporatie zijn woningen gaat verduurzamen of maatregelen gaat treffen zodat alle woningen van het gas af kunnen. Verder geldt als voorwaarde dat de lening maximaal 25.000 euro mag bedragen en het risico op een restschuld van de consument wordt ondervangen door het Warmtefonds.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Tijdelijke regeling hypothecair krediet

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling