uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening

Met dit wetsvoorstel wordt Verordening 2019/811 van 17 april 2019 inzake Enisa (het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging), en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013 (de cyberbeveiligingsverordening) geïmplementeerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-06-2020
Einddatum consultatie 16-08-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- fabrikanten en aanbieders van ICT-producten, ICT-processen en ICT-diensten;
- conformiteitsbeoordelingsinstanties;
- test-laboratoria;
- consumenten en zakelijke afnemers van ICT-producten, ICT-processen en ICT-diensten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gevolgen voor bedrijven:
- de verordening biedt een Europees kader voor cyberbeveiligingscertificering voor ICT-producten, ICT-diensten en ICT-processen;
- de certificaten die op grond van de cyberbeveiligingscertificeringsregelingen afgegeven worden gelden in de hele EU;
- fabrikanten en aanbieders kunnen op vrijwillige basis een certificaat aanvragen voor hun ICT-producten, ICT-processen en ICT-diensten;
- als fabrikanten en aanbieders ervoor kiezen hun ICT-producten, -diensten en -processen te laten certificeren, dan is daar wel tijd en geld mee gemoeid;
- conformiteitsbeoordelingsinstanties dienen te evalueren conform de toepasselijke Europese cyberbeveiligingscertificeringsregelingen.

De gevolgen voor burgers en bedrijven (afnemers):
- burgers en bedrijven kunnen gecertificeerde ICT-producten, ICT-processen en ICT-diensten afnemen;
- de betreffende ICT-producten, ICT-processen en ICT-diensten dienen aan de vastgestelde veiligheidsvereisten te voldoen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van het wetsvoorstel en memorie van toelichting worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    IAK toets uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening

Externe bronnen

Te implementeren regeling EU Cyberbeveiligingsverordening

Bron: eur-lex.europa.eu