Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

uitvoeringswet CPC-verordening 2017

Met dit wetsvoorstel worden enkele aspecten ter uitvoering van verordening (EU) 2017/2394 (CPC-verordening) geregeld. Deze verordening bevat een opdracht aan de lidstaten om de toezichthouders van consumentenregelgeving een aantal minimumbevoegdheden toe te delen. Deze bevoegdheden zijn al grotendeels geregeld in de Wet handhaving consumentenbescherming. Met dit wetsvoorstel worden twee nieuwe bevoegdheden aan de Wet handhaving consumentenbescherming toegevoegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
31-07-2018
Einddatum consultatie
14-09-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Keten-ID
9079
Onderwerpen
Bestuursrecht Handel Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

In de eerste plaats worden de toezichthouders van consumentenregelgeving geraakt. Dat zijn de ACM, AFM, ILT, IGJ en de NVWA. Daarnaast worden handelaren die goederen of diensten leveren aan consumenten door deze regeling geraakt. Ook communicatiedienstverleners (bijvoorbeeld internetproviders) worden door deze regeling geraakt. Het wetsvoorstel is natuurlijk ook van belang voor consumenten en belangenorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De effecten van deze regeling zijn naar verwachting de volgende:
- consumententoezichthouders kunnen meer bevoegdheden inzetten bij de handhaving van consumentenregelgeving op basis van Europese richtlijnen en verordeningen;
- communicatiedienstverleners kunnen te maken krijgen met handhaving van consumentenregels;
- handelaren kunnen te maken krijgen met verdergaande handhaving van consumentenregels;
- consumenten worden hierdoor beter beschermd.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van de regeling en de memorie van toelichting kan worden gereageerd.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling