Wet Uitvoering Verordening 2017/821

Deze Uitvoeringswet (voorstel) van verordening 2017/821 regelt het aanwijzen van de Inspectie Leefomgeving en Transport als toezichthouder, de mogelijkheid tot het opleggen van een last onder dwangsom door ILT bij inbreuken op de verordening en voorziet in regels m.b.t. openbaarmaking.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-07-2019
Einddatum consultatie 14-08-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Keten-ID 10658
Onderwerpen Handel Industrie Ondernemen Economie Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijven die goud, tin, tantaal en/of wolfraam importeren. Derde partijen, zoals maatschappelijke organisaties, kunnen concrete aanwijzingen doorgeven over het niet naleven van de vereisten door een importeur aan de bevoegde autoriteit. De Inspectie Leefomgeving en Transport is belast met het toezicht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Invoerders van goud, tin, tantaal en wolfraam dienen ervoor te zorgen dat zij voldoen aan internationale normen voor verantwoorde inkoop. Hiervoor zullen de betreffende bedrijven via audits door een onafhankelijke derde en eigen publieke verslaglegging moeten aantonen potentiële risico’s op het gebied van mensenrechten en arbeidsomstandigheden in de keten te identificeren en aan te pakken.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het concept wetsvoorstel. Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Externe bronnen

Te implementeren regeling Verordening 2017/821

Bron: eur-lex.europa.eu