Uitvoeringsregeling Wtza

In de Wtza en de Jeugdwet is een meldplicht opgenomen voor zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders. In de regeling zijn hiervoor meldformulieren opgenomen. Ook moeten sommige zorgaanbieders een vergunning hebben. Hiervoor is een aanvraagformulier opgenomen. Ook is het bedrag bepaald dat aanvragers betalen voor de vergunningaanvraag. Onder meer zorgaanbieders die medisch specialistische zorg verlenen, hebben een vergunning nodig. In de regeling staat wat hieronder wordt verstaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-10-2020
Einddatum consultatie 01-12-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11178
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Uitvoeringsregeling Wtza heeft gevolgen voor zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders. De Uitvoeringregeling heeft ook gevolgen voor het CIBG, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse zorgautoriteit (NZa).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de regeling weten de zorgaanbieders op welke wijze zij zich moeten melden en een toelatingsvergunning moeten aanvragen. Ook weten zorgaanbieders of zij medisch specialistische zorg als bedoeld in de Wtza verlenen. Verder worden zij op de hoogte gebracht van de kosten die de vergunningaanvraag met zich brengt.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over regelgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het concept.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Concept formulier vergunningaanvraag

  • Concept meldingsformulier jeugdhulpaanbieder

  • Concept meldingsformulier zorgaanbieders

Externe bronnen

Wet toetreding zorgaanbieders

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl