Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsregeling Kadasterwet BES

De Kadasterwet BES regelt dat de kadasterfunctie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt uitgeoefend door het Kadaster. Deze regeling geeft uitwerking aan een aantal artikelen van de Kadasterwet BES over:
• hoe de bestuurscolleges geraadpleegd worden;
• hoe de zienswijzen van de bestuurscolleges tot stand komen (bijvoorbeeld over tarieven);
• hoe het Kadaster met de zienswijzen om dient te gaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-06-2020
Einddatum consultatie 08-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het Kadaster en de bestuurscolleges van de openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Conform de Kadasterwet BES kunnen de bestuurscolleges via de consultatie- en overlegverplichtingen van het Kadaster de specifieke belangen van de eilanden behartigen. Deze verplichtingen worden met de regeling ingevuld in de vorm van concrete regels over:
• hoe de bestuurscolleges geraadpleegd worden;
• hoe de zienswijzen van de bestuurscolleges tot stand komen (bijvoorbeeld over tarieven);
• hoe het Kadaster met de zienswijzen om dient te gaan.

Dit betekent onder meer dat het Kadaster de standpunten van de bestuurscolleges niet alleen moet afwegen, maar in zijn voorstellen aan de minister van BZK ook moet aangeven hoe deze standpunten daarin zijn verwerkt.

De regeling betekent voor het Kadaster wat betreft het raadplegen van de bestuurscolleges een beperkte toename van de uitvoeringslasten.
De regeling vergt van de bestuurscolleges beperkte inspanningen om het raadpleegoverleg met het Kadaster voor te bereiden, (eventueel) voor te zitten en de eigen zienswijze tijdig naar voren te brengen.

Wat betreft de vereisten met betrekking tot aanbieding van stukken ter inschrijving in de openbare registers en de grenstekens verandert de bestaande werkwijze niet en heeft de regeling in die zin dus ook geen gevolgen voor de betrokken partijen.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor burgers, bedrijven en milieu op de eilanden.

Waarop kunt u reageren

Gehele regeling

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Externe bronnen

Kadasterwet BES

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling