Uitvoeringsregeling hergebruik stedelijk afvalwater

Reactie

Naam Waterschap Noorderzijlvest (Mr. Mevr. C. Meinders)
Plaats Groningen
Datum 24 mei 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen of suggesties voor de Uitvoeringsregeling hergebruik stedelijk afvalwater?

Deze nationale regeling is opgesteld om een goede uitvoering van een Europese verordening mogelijk te maken. U kunt tot en met 12 juni 2023 op alle onderdelen van de regeling en de toelichting reageren, maar dat kan alleen tot wijziging leiden als de verordening daar ruimte voor biedt.
Ik mis de rol van de waterschappen in dit hele verhaal. Zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en wanneer het wel is toegestaan om het effluent van een RZWI te gebruiken voor irrigatie heeft dat mogelijk mogelijk gevolgen voor de waterkwaliteit. Is er nagedacht om over een adviesrol voor de waterschappen bij een dergelijke vergunningaanvraag, als bedoeld in deze regeling?