Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsregeling hergebruik stedelijk afvalwater

Natuur en milieu

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Uitvoeringsregeling verordening hergebruik stedelijk afvalwater voor. De Europese verordening wil hergebruik van water in de landbouw bevorderen op een manier die veilig is voor mens en milieu. Gezuiverd water uit een rioolwaterzuivering kan worden ingezet voor irrigatie in de landbouw. Hiervoor is een vergunning nodig. In sommige gebieden willen we hergebruik verbieden ter bescherming van ons drinkwater. In de regeling wijzen we deze specifieke gebieden aan. Daarnaast worden specifieke gegevens gevraagd voor de vergunning.

Het doel

Het doel van de regeling is ervoor te zorgen dat bij het hergebruik van gezuiverd rioolwater mens en milieu voldoende worden beschermd. In de regeling wijzen we gebieden aan waarin het verboden is gezuiverd water van rioolwaterzuiveringen voor landbouwirrigatie te gebruiken. Dit zijn de waterwingebieden en de grondwaterbeschermingsgebieden. Er is een vergunning vereist voor het produceren en leveren van gezuiverd water van rioolwaterzuiveringen voor irrigatie in de landbouw. In de regeling zijn de gegevens opgenomen die nodig zijn bij een vergunningaanvraag. Een van de gegevens die moet worden aangeleverd is een risicobeheerplan. Hierin wordt beschreven wat de risico’s voor mens en milieu zijn en hoe deze worden beheerst.

Reacties

Deze nationale regeling is opgesteld om een goede uitvoering van een Europese verordening mogelijk te maken. U kunt tot en met 12 juni 2023 op alle onderdelen van de regeling en de toelichting reageren, maar dat kan alleen tot wijziging leiden als de verordening daar ruimte voor biedt.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie6 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties