Uitvoeringsbesluit Wtza

In dit besluit worden bepaalde zorgaanbieders uitgezonderd van de meldplicht, vergunningplicht, of eisen met betrekking tot het interne toezicht uit de Wtza. Tevens wordt ingegaan op de gevallen waarin bij de toelatingsvergunning een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig is. Tot slot kent dit besluit regels voor de versterking van het interne toezicht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-05-2020
Einddatum consultatie 21-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 8987
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle zorgaanbieders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachte effecten van het Uitvoeringsbesluit Wtza zijn dat:
- duidelijk wordt voor welke zorgaanbieders de verplichtingen uit de Wtza met betrekking tot de meldplicht, vergunningplicht en eisen met betrekking tot de interne toezichthouder niet gelden;
- duidelijk wordt in welke gevallen een VOG moet worden opgevraagd en voor wie;
- duidelijk wordt welke eisen er aan de interne toezichthouder worden gesteld; en
- duidelijk wordt welke jeugdhulpaanbieders niet aan de vereiste meldplicht hoeven te voldoen.
verplichtingen.
Verwacht effect van de regels omtrent de versterking van het interne toezicht is dat er meer duidelijkheid over de samenstelling en taken van de interne toezichthouder komt.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van dit concept.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Wtza wetsvoorstel

Bron: www.eerstekamer.nl