Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsbesluit wijziging Beginselenwetten

Dit besluit wijzigt de Penitentiaire maatregel, het Reglement verpleging ter beschikking gestelden en het Reglement justitiële jeugdinrichtingen. Er wordt onder andere een hoofdstuk betreffende de commissie van toezicht en de beklagcommissie voor het vervoer ingevoegd en de bepalingen over de geestelijke verzorging worden aangepast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-11-2019
Einddatum consultatie 02-12-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gedetineerden, jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen en tbs-verpleegden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het ontwerpbesluit zal geen of slechts zeer beperkte gevolgen hebben voor burgers (gedetineerden, jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen en tbs-verpleegden), omdat het enerzijds gaat om codificatie van de bestaande praktijk en anderzijds om nadere uitwerking op organisatorisch gebied van in de wet gestelde regels.

Waarop kunt u reageren

U wordt uitgenodigd te reageren op het ontwerpbesluit, of delen daarvan. Op basis van de reacties tijdens de internetconsultatie kan het ontwerpbesluit worden aangepast.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling