Besluit uitvoering PEPP-verordening

Besluit ter uitvoering van de PEPP-verordening

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-04-2021
Einddatum consultatie 03-06-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 12025
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct, de AFM, DNB, Kifid.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit besluit regelt de uitvoering van de PEPP-verordening. De AFM wordt aangewezen als toezichthouder, waarbij DNB op bepaalde gronden een bindend advies kan geven. Daarnaast wordt sanctionering van overtreding van de verordening geregeld.

Als gevolg van de PEPP-verordening die zelfstandige rechtskracht heeft, weten burgers beter welk pensioenproduct aan de kwaliteitseisen voldoet. Aanbieders van een pan-Europees pensioenproduct profiteren ervan dat burgers weten dat hun product aan die eisen voldoet.

Waarop kunt u reageren

Reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het besluit en de toelichting

Downloads

  • Concept regeling

    Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met Verordening (EU) 2019/1238 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (PbEU 2019, L 198)

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen