Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsbesluit verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen

Dit besluit geeft uitvoering aan Verordening (EU) 2021/23 inzake herstel en afwikkeling van centrale tegenpartijen. In dit besluit wordt de Nederlandsche Bank (DNB) aangewezen als toezichthouder en afwikkelingsautoriteit. Daarnaast worden een aantal artikelen uit de verordening beboetbaar gesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-06-2021
Einddatum consultatie 06-07-2021
Status Actief
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 12205
Onderwerpen Financieel toezicht

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

DNB en CCP's met zetel in Nederland

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

DNB krijgt de taak van afwikkelingsautoriteit en wordt daarnaast bevoegd tot handhaving van de verordening. Indirect raakt het besluit centrale tegenpartijen (CCPs). Zij moeten voldoen aan de rechtstreeks werkende verordening. Indien zij daaraan niet voldoen, kan DNB handhaven.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het uitvoeringsbesluit en nota van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te implementeren regeling Verordening (EU) 2021/23

Bron: eur-lex.europa.eu
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling