Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Reactie

Naam Gemeente Noordwijk (J.B. Wolvers - Glasbergen)
Plaats Noordwijk
Datum 21 mei 2019

Vraag1

Aan gemeenten, provincies en waterschappen wordt specifiek aandacht gevraagd voor de artikelen 3 en 4. Daarbij is de vraag of grondslagen in de eigen verordeningen voor het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in het kader van het onderzoek naar de geschiktheid en bekwaamheid voor een ambtelijke functie vallen binnen het bereik van de artikelen 3 en 4 van het Uitvoeringsbesluit.
Geachte heer/mevrouw,

Hierbij onze reactie op de consultatie.

Artikel 2
Dit behelst de onbezoldigde ambtenaren. Hierin missen we nog de aanvulling dat het ook om de (gewone) ambtenaar van de burgerlijke stand gaat.

Artikel 3 en 4
Geen opmerkingen.

Ambsteed
In de bijlage missen we de ambsteed/-belofte van de gemeente Noordwijk. Deze hebben we bijgevoegd. We vragen u deze nog bij te voegen in uw bijlage.

Met vriendelijke groet,
J. Wolvers - Glasbergen
P&O adviseur

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht