Wijz. Participatiewet ivm uitsluiten fraudevorderingen bij vermogenstoets

Dit wetsvoorstel heeft als doel het wegnemen van de onterecht gunstige positie van mensen met fraudevorderingen bij de toegang tot het recht op bijstand. Om dit te bereiken wordt voorgesteld openstaande vorderingen en boetes wegens fraude binnen de sociale zekerheid uit te sluiten als ‘schuld’ bij de vermogenstoets. Fraude mag immers niet lonen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 51 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: