Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijz. Participatiewet ivm uitsluiten fraudevorderingen bij vermogenstoets

Reactie

Naam Gemeente Tilburg, team Fraudebestrijding (Jan-Willem (J.) Sies)
Plaats Tilburg
Datum 24 juni 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.
Deze wetswijziging is van groot belang om het frauderen met de bijstandsuitkering onaantrekkelijk te maken. Op dit moment loont het in veel gevallen om te frauderen doordat vaak weer een recht ontstaat op uitkering door de schuld die gevolg is van de maatregel / terugvordering.

De aanpassing is eenvoudig en overzichtelijk. Goed toe te passen in de praktijk.

Overgangsregeling
De overgangsregeling biedt juridisch weinig risico's. Dat is goed om de hele wijziging soepel naar het einde te brengen. Anderzijds betekent het wel dat uitkeringsgerechtigden die momenteel een negatief vermogen (ontstaan door fraude met een uitkering) hebben wel makkelijk wegkomen. Een uitfasering waarbij de neiging tot verkoop van het vermogen om daarmee de schuld bij bijv. de gemeente af te lossen lijkt realistischer en doet meer recht aan het terugdraaien van lonende fraude.

De optie om de uitkering (bijstand) als lening te verstrekken zij in de overgangsregeling toegevoegd kunnen worden. Daarmee wordt dan vanaf datum inwerkingtreding wetswijziging (of een redelijke termijn daarna) de bijstandsuitkering als lening verstrekt en niet als gift.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht