Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijz. Participatiewet ivm uitsluiten fraudevorderingen bij vermogenstoets

Reactie

Naam F Oostheerde
Plaats BB
Datum 1 juli 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.

Als dat terugvorderen van buitenlands onroerend goed het grootste probleem is, pak dát dan aan. Maar dat schijnt een moeilijk bewijsbare operatie te zijn. Vervolgens wordt deze wet ingeplugd als passende maatregel: élke fraude/boetevordering wordt niet meer meegenomen als schuld, als een soort afschrikwekkende stok tegen het niet melden van vermogen in welke vorm dan ook. Dus dat treft de hele bijstandsgroep, niet (alleen) de buitenlandse woning bezitters. Echt des VVD's. Er wordt weer ruimhartig met het vingertje gewezen en gecalculeerd. Maar over witwassers, bancaire en economische fraude, enorme geldverspilling bij overheidsprojecten en ga zo maar door, 10 tot 30 miljard fraude in totaal tegenover 0,1 miljard bijstandsfraude .....geen woord.

Men zou zo elke fraude moeten kunnen bestraffen met dit soort bijpassende maatregelen. Belastingontduiking en -fraude: geen terug te ontvangen voordeeltjes meer. Geen toeslagen of aftrek meer. Zorgkostenfraude: geen zorgverzekering meer en frauduleuze zorgondernemers raken ook alle zorg kwijt. ICT fraude en onnozelheid bij de overheid waardoor tonnen over de balk worden gegooid: managers voor een groot deel aansprakelijk stellen....

Dat levert ook minder reacties op op deze pagina. Want het is, in navolging van de overheid, zo heerlijk hijgen in armoe's schrale beurs, terwijl de eigen geldzak vaak flink gespekt wordt met zaakjes waarover we liever de mond houden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht