Wijz. Participatiewet ivm uitsluiten fraudevorderingen bij vermogenstoets

Reactie

Naam Dhr F Aukes
Plaats Tiel
Datum 22 juni 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.
Volledig mee eens met dit wetsvoorstel van de staatssecretaris.