Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijz. Participatiewet ivm uitsluiten fraudevorderingen bij vermogenstoets

Reactie

Naam Gem Lelystad (C van Gulik)
Plaats Lelystad
Datum 2 juli 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.
Onderstaande "kan" bepaling in het overgangsrecht is onduidelijk, kan hier uitleg op worden gegeven? Discretionaire bevoegdheid? Regelen via beleid? Moet het wel een kan bepaling zijn? Wanneer van toepassing?

1. Overgangsrecht 78 ee. Kan bepaling of dienen/moeten? “Schulden die voor de inwerkingtreding van de Wet van tot wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets (Stb. …., …) zijn ontstaan door een terugvordering, bestuurlijke boete of geldboete op grond van de wetten, genoemd artikel 34, vijfde lid, of een strafrechtelijke boete die daarmee verband houdt, kunnen als schuld in aanmerking worden genomen
voor de belanghebbende die op de dag van inwerkingtreding van die wet een recht op bijstand had, zolang dat recht op bijstand bestaat
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht