Wijz. Participatiewet ivm uitsluiten fraudevorderingen bij vermogenstoets

Reactie

Naam op persoonlijke titel (M.S.W. Snijders)
Plaats Leiden
Datum 24 juni 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.
Ik heb 3 bemerkingen betreffende artikel 78ee (overgangsrecht), vind het taalkundig wat onduidelijk:
- door de zinsnede ".... , kunnen als schuld in aanmerking worden genomen ...." lijkt het erop alsof dit een "kan bepaling" is. Of de gemeenten/klanten ruimte hebben/een keuze kunnen maken om deze schulden wel/niet te laten meetellen. M.i. elke twijfel hierover wegnemen, indien aan de voorwaarden wordt gedaan dan gewoon meetellende schuld voor vermogensbepaling.
- verder lijkt het erop of datum gepleegde fraude bepalend is voor het als schuld erkennen. Dit zou betekenen dat als in 2023 een fraude wordt ontdekt over 2018, dit als noemer schuld wordt vastgelegd. Lijkt mij niet de bedoeling. De zinsnede "Schulden die voor de inwerkingtreding .... zijn ontstaan" zou m.i. moeten worden "zijn vastgesteld". Kern is immers dat oude schulden (+ boete) gewoon blijvend meetellen als schuld.
- als laatste de zinsnede "..... , zolang dat recht op bijstand bestaat". Dit impliceert dat als iets als schuld is erkend, de uitkering straks 1 maand wordt beëindigd ivm arbeid en daarna weer start de bekende schuld (+ boete) niet meer als schuld wordt meegenomen. Dus na inwerkingtreding zal elke bestaande fraude schuld + boete, ook die uit 2009, niet meer als schuld worden erkend tbv vermogensvaststelling bij opnieuw starten bijstand na een onderbreking?! Doet m.i. geen recht aan oude gevallen, die vallen via een trucje ineens ook onder de nieuwe wetgeving. Ben benieuwd wat uiteindelijk de rechter hiervan vindt. En indien mijn interpretatie correct is, zal dit wel blokkerend zijn voor arbeidsinpassing voor de calculerende burger. Dat laatste niet wereldschokkend maar wel aardig om te weten.