Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijz. Participatiewet ivm uitsluiten fraudevorderingen bij vermogenstoets

Reactie

Naam M Dijkman
Plaats Eindhoven
Datum 23 juni 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.
Alhoewel ik begrijp dat er een overgangsregeling moet zijn wordt echter met de voorgestelde regeling nog steeds fraude tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet beloond.
Ik stel daarom voor om op een alternatieve wijze om te gaan met vorderingen als gevolg van fraude:
Last deze bij inwerkingtreding nog slechts voor 75% meetellen, na 6 maanden voor 50%, na 1 jaar voor 25% en na 1,5 na inwerkingtreding volledig buiten beschouwing laten tijdens de vermogenstoets zoals geregeld in het wetsvoorstel.
Hierdoor worden eventueel getroffenen in de gelegenheid gesteld en gemotiveerd om voorzieningen te treffen om de effecten op te vangen.
Daarnaast wordt met het vooruitzicht van de nieuwe wet fraude al minder aantrekkelijk gemaakt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht