Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

Reactie

Naam Frans Nijhof
Plaats Huizen
Datum 12 april 2016

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel tot uitbreiding van de personele reikwijdte van de WNT? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of een document te downloaden.
Wetswijziging zal weinig effect hebben. De eerste vier jaar is de wet niet van toepassing (overgangsrecht), daarna volgt een afbouwperiode van 3 jaar (art. 7.3b onder 4). Na 7 jaar mag dus maximaal het ministersalaris worden betaald. Wetswijziging geldt bovendien alleen voor werknemers. Freelancers, zzp-ers, ad-interimmers en andere externen vallen buiten de regeling. De VARA-coryfeeën Matthijs van Nieuwkerk (€ 570.000), Jeroen Pauw (€ 541.000), Paul Witteman (€ 225.400) en Paul de Leeuw (€ 221.000) die geen werknemer zijn hoeven zich geen zorgen te maken. De VARA rechtvaardigt deze absurde bedragen door te stellen dat zij niet uit subsidie (belastinggeld) worden betaald maar uit eigen vermogen. Dat eigen vermogen is in de afgelopen vijftig jaar evenwel opgebouwd uit...jawel verplichte kijk- en luistergeld, omroepbijdrage en vervolgens belastingheffing. Deze wetswijziging is een papieren exercitie die het beste zo snel mogelijk kan worden geprullemandeerd.