Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT

Reactie

Naam H Dijkstra
Plaats Groningen
Datum 12 april 2016

Vraag1

Wilt u reageren op het voorstel tot uitbreiding van de personele reikwijdte van de WNT? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een tekst te typen of een document te downloaden.
Ik vindt de uitbreiding van de personele reikwijdte van de WNT ongenuanceerd. Er wordt teveel gekeken naar het generieke functieprofiel en naar mijn idee te weinig naar de inhoud van de functies. Je kunt daarin niet alle monniken over één kam scheren. Daarnaast zal het een prijsopdrijvend effect hebben voor die beroepen, waarbij een deel van de functionarissen nu nog niet aan het straks geldende maximum zitten.