Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische

Het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies strekt tezamen met de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies tot implementatie van artikel 31 van de Europese gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. Een aantal zaken dat is geregeld in genoemde implementatiewet wordt in dit besluit nader uitgewerkt.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 22 december 2021