Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Deze verplichting vloeit voort uit de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-04-2020
Einddatum consultatie 15-05-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 11554
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies. Instellingen in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel legt verplichtingen op aan uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies, en aan instellingen in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op ieder onderdeel van het conceptwetsvoorstel en van de concept memorie van toelichting.

Downloads

  • Concept regeling

    Openbare consultatie Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

  • Ontwerp toelichting

    Openbare consultatie Memorie van Toelichting Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies