Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet Bibob (tweede tranche)

Reactie

Naam herry klumper
Plaats Hoofddorp
Datum 19 december 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?
Het is duidelijk en wenselijk dat de genoemde informatiedeling zo goed mogelijk tot stand wordt gebracht om te voorkomen dat vergunningen in een gemeente worden verstrekt terwijl in een andere gemeente die vergunningen op goede (gevaar)gronden werd geweigerd.

Omdat het Enemy of the State scenario hier steeds dichter bij komt vraagt deze werkwijze veel van de zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van het gemeentelijk (of overheidsapparaat. Zoals zeer recent in beeld gekomen in de debatten over de kindertoeslag is de macht van de ambtenaar en de schade die hij/zij toe kan brengen aan "verdachten" enorm. Zeker als er geen sprake is van maximale transparantie en mogelijkheid tot verweer.

Bij de toeslag affaire is gebleken dat het ambtelijk apparaat de effecten van eigen handelen volledig buiten beschouwing heeft gelaten, er zijn geen garanties dat dit in andere ambtelijke organisaties niet op dezelfde wijze kan plaatsvinden. Andere voorbeelden van organisaties waar het ambtelijk apparaat niet naar behoren functioneerde zijn UWV, CBR en DUO. Dit zou een serieus punt van aandacht moeten zijn om het vertrouwen in de overheid in stand te houden.

In de voorliggende stukken ontbreekt deze garantie waardoor bij onterechte aanmerking als "verdachte" een situatie ontstaat die makkelijk vergelijkbaar kan worden met de situatie in de toeslag affaires waarbij uiteindelijk ook onschuldigen in het sleepnet blijven spartelen.

In de wetgeving zouden extra waarborgen ingebouwd moeten worden ter voorkoming van dergelijke situaties. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door:
a. "verdachten" onmiddellijk te informeren over hun status en de oorzaken daarvan.
b. een onafhankelijk instituut vooraf te laten toetsen of de onderbouwing van de verdachtmaking gegrond is.
c. specifieke kwalificatie van "beoordelingsambtenaren" zoals bijvoorbeeld een soort BOA certificaat gerelateerd aan deze wetgeving en de uitvoering daarvan.

Ik vertrouw er op dat deze wijziging niet gaat leiden tot eenzelfde debacle als nu met de zorgtoeslag en dat deze wijziging nogmaals zorgvuldig tegen het licht wordt gehouden ook met het oog op de mogelijke "verborgen"effecten op langere termijn.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht