Wijziging Wet Bibob (tweede tranche)

Reactie

Naam MR Praktijk B V (mr Marcel Rompes)
Plaats Nieuwerkerk aan den IJssel
Datum 21 december 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorstel en de toelichting daarop?
1. Antwoord krijgen op de vraag om toestemming duurt in de praktijk te lang.
2. Criminelen kunnen de benodigde toestemming ontlopen als het registergoed in een B.V. zit en de aandelen daarvan worden overgedragen.
3. Weigeren toestemming is een straf waar geen rechter aan te pas is gekomen. Je bent als koper vogelvrij, niet goed beschermd.
4. Stel je was een crimineel, maar je bent nu op het goede pad. Dan wordt je door de weigering weer gestraft. Lijkt mij een dubbele straf.